Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w czasie ferii

Informujemy, że w okresie ferii zimowych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie działa bez ograniczeń, zgodnie z wewnętrznymi procedurami w stanie epidemii.

Poradnia realizuje zadania statutowe, w tym:
1) diagnozowanie dzieci i młodzieży oraz uczniów;
2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz uczniom oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

Mając na uwadze fakt, że w związku z rozpoczętą kwarantanną narodową, ze względu na liczne ograniczenia, w szczególności dotyczące kontaktów społecznych (w tym rówieśniczych), okres ferii zimowych może być czasem szczególnie trudnym dla dzieci i młodzieży.

Pracownicy Poradni w ramach realizowania zadań wspierających działania podejmowane w tym czasie przez szkoły proponują dzieciom i młodzieży możliwość skorzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie porad i konsultacji.
Nasza Poradnia podejmuje również działania o charakterze interwencyjnym w sytuacjach kryzysowych.

Osoby potrzebujące pomocy mogą zadzwonić i umówić termin spotkania (94 312 25 96 lub 515 082 620).

 

Jednocześnie przypominamy, że na naszej stronie są dostępne numery telefonów, z których dzieci, młodzież, rodzice i nauczyciele mogą korzystać w sytuacjach dla nich trudnych:

Rozmowy, które dają siłę… czyli spis ważnych telefonów w trudnych sprawach

 

Ponadto zachęcamy do skorzystania – szczególnie uczniów klas VIII – z badań związanych z wyborem kierunku kształcenia.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie świadczy specjalistyczne usługi w zakresie diagnozy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Nasze usługi są dobrowolne i bezpłatne, a do ich skorzystania zaproszeni są mieszkańcy z miasta i gminy Białogard, miasta i gminy Karlino, miasta i gminy Tychowo.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Białogardzie

ul. Dworcowa 2, 78-200 Białogard


Tel/Fax: 94 312 25 96

Tel. komórkowy: 515 082 620

email: pppbialogard@poczta.onet.pl


Sekretariat zaprasza w godzinach: 7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku


mapa dojazdu