Nowy druk – opinia o uczniu zgłoszonym na badanie do Poradni przez rodzica/opiekuna prawnego

Informujemy, że w zakładce „Formularze” umieszczony został nowy druk: Opinia o uczniu zgłoszonym na badanie do Poradni przez rodzica/opiekuna prawnego.

 

Jest to propozycja opinii, jaką nauczyciele/wychowawca klasy mogą napisać o funkcjonowaniu ucznia, jego mocnych stronach i trudnościach, formach i efektach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej z wnioskami do dalszych działań w sytuacji samodzielnego zgłoszenia dziecka na badanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przez rodzica/opiekuna prawnego. Wypełnienie w/w druku jest dla pracowników Poradni ważną informacją w ustalaniu adekwatnych do potrzeb dziecka form pomocy.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie świadczy specjalistyczne usługi w zakresie diagnozy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Nasze usługi są dobrowolne i bezpłatne, a do ich skorzystania zaproszeni są mieszkańcy z miasta i gminy Białogard, miasta i gminy Karlino, miasta i gminy Tychowo.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Białogardzie

ul. Dworcowa 2, 78-200 Białogard


Tel/Fax: 94 312 25 96

Tel. komórkowy: 515 082 620

email: pppbialogard@poczta.onet.pl


Sekretariat zaprasza w godzinach: 7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku


mapa dojazdu