Działania skierowane do uczniów, rodziców i kadry pedagogicznej po powrocie uczniów do szkoły po nauczaniu zdalnym (nowość)

Działania skierowane do uczniów (zwłaszcza od klasy piątej szkoły podstawowej), rodziców i kadry pedagogicznej po powrocie uczniów do szkoły po nauczaniu zdalnym w celu zapewnienia wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 poprzez:

 

a) konsultacje/porady dla rodziców/nauczycieli na terenie poradni,

b) konsultacje/porady dla uczniów na terenie poradni,

c) warsztaty dla uczniów na terenie szkół ze szczególnym uwzględnieniem 3 bloków  tematycznych: komunikacja interpersonalna, sposoby radzenia sobie z lękiem/stresem, wzmacnianie motywacji do nauki – na pisemny wniosek dyrektora szkoły,

d) spotkania dla rodziców/nauczycieli: warsztaty, prelekcje, wykłady o tematyce zgodnej z potrzebami rodziców/nauczycieli – na terenie szkół (na pisemny wniosek dyrektora szkoły) lub poradni,

e) systematyczne zajęcia „Poznać, zrozumieć i oswoić lęk” dla uczniów z lękiem/z problemami adaptacyjnymi z kl. IV-VI szkoły podstawowej na terenie poradni (prowadząca: K. Rusiecka) – po zebraniu grupy, na wniosek rodziców (więcej informacji tutaj).

f) inne – w zależności od potrzeb szkół i możliwości kadrowych Poradni.

 

Koordynator działań:

  • A. Politowska-Kowal – pedagog.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie świadczy specjalistyczne usługi w zakresie diagnozy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Nasze usługi są dobrowolne i bezpłatne, a do ich skorzystania zaproszeni są mieszkańcy z miasta i gminy Białogard, miasta i gminy Karlino, miasta i gminy Tychowo.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Białogardzie

ul. Dworcowa 2, 78-200 Białogard


Tel/Fax: 94 312 25 96

Tel. komórkowy: 515 082 620

email: pppbialogard@poczta.onet.pl


Sekretariat zaprasza w godzinach: 7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku


mapa dojazdu