Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci 5-6-letnich (nowość)

TUS, czyli Trening Umiejętności Społecznych, to forma pracy z grupą ukierunkowana na uczenie się przez dzieci efektywnych sposobów funkcjonowania społecznego. Wspierane są: komunikacja (np. umiejętność słuchania, reagowania na wypowiedzi innych, zadawanie pytań), umiejętności prospołeczne (m.in. nawiązywanie kontaktu wzrokowego, tworzenie i utrzymywanie granic, pomaganie innym), radzenie sobie w trudnych sytuacjach (np. nauka asertywności, proszenie o pomoc) oraz takie sfery, jak: emocje (rozpoznawania, nazywania stopniowanie) czy budowanie własnej tożsamości (m.in. odkrywanie swoich cech, mocnych i słabszych stron).

 

Zajęcia kierowane są do dzieci:

– 5-6 letnich;
– które doświadczają trudności w funkcjonowaniu w grupie;
– z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm wysokofunkcjonujący, Zespół Aspergera);
– z nadpobudliwością psychoruchową.

 

Zajęcia mają na celu:

• przełożenie wyuczonych i wyćwiczonych zachowań do rzeczywistości;
• korygowanie nieprawidłowych nawyków i zastąpienie ich nawykami adekwatnymi do sytuacji;
• nabycie umiejętności nazywania, regulowania i rozumienia emocji;
• nabycie umiejętności współpracy w grupie oraz komunikacji z rówieśnikami.

 

Prowadzące:

  • M. Osiecka – pedagog,
  • A. Wrzesińska-Kołakowska – psycholog.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie świadczy specjalistyczne usługi w zakresie diagnozy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Nasze usługi są dobrowolne i bezpłatne, a do ich skorzystania zaproszeni są mieszkańcy z miasta i gminy Białogard, miasta i gminy Karlino, miasta i gminy Tychowo.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Białogardzie

ul. Dworcowa 2, 78-200 Białogard


Tel/Fax: 94 312 25 96

Tel. komórkowy: 515 082 620

email: pppbialogard@poczta.onet.pl


Sekretariat zaprasza w godzinach: 7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku


mapa dojazdu