„Kolory emocji” – zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla dzieci 4-6 letnich (nowość!)

We wspieraniu rozwoju małych dzieci rodzice, opiekunowie i nauczyciele bardzo często koncentrują się na stymulacji rozwoju poznawczego swoich pociech, zapominając o sferze emocjonalnej i społecznej, która jest niezwykle ważna dla prawidłowego funkcjonowania młodego człowieka. Świadomość własnych emocji, umiejętność rozpoznawania ich, dostrajania emocji własnych do emocji innych osób oraz zdolność radzenia sobie z przykrymi emocjami i stresem ma istotny wpływ na odczuwaną przez każdego człowieka jakość życia. Natomiast brak tych zdolności może mieć negatywny wpływ na całościowy rozwój dzieci oraz wykorzystanie przez nie także ich potencjału poznawczego. Dlatego niezwykle ważne jest wspieranie kompetencji emocjonalno-społecznych już od najmłodszych lat.

 

Zajęcia „Kolory emocji” przeznaczone są dla dzieci 4,5,6-letnich, które mają trudności z prawidłowym funkcjonowaniem w grupie oraz radzeniem sobie z przykrymi emocjami w różnych sytuacjach społecznych.

Cele:

  • rozwijanie empatii i uwrażliwianie na potrzeby innych,
  • rozwijanie inteligencji społecznej i związanych z tym kompetencji,
  • kształtowanie pozytywnych zachowań społecznych (np. współpraca w grupie, radzenie sobie w sytuacji konfliktowej, pełnienie ról i odpowiedzialność za powierzone zadanie),
  • pomaganie dziecku w budowaniu poczucia własnej wartości,
  • rozwijanie inteligencji emocjonalnej i związanych z tym kompetencji (np. rozpoznawanie i nazywanie emocji, poznawanie sposobów radzenia sobie z emocjami oraz radzenia sobie ze stresem).

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie świadczy specjalistyczne usługi w zakresie diagnozy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Nasze usługi są dobrowolne i bezpłatne, a do ich skorzystania zaproszeni są mieszkańcy z miasta i gminy Białogard, miasta i gminy Karlino, miasta i gminy Tychowo.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Białogardzie

ul. Dworcowa 2, 78-200 Białogard


Tel/Fax: 94 312 25 96

Tel. komórkowy: 515 082 620

email: pppbialogard@poczta.onet.pl


Sekretariat zaprasza w godzinach: 7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku


mapa dojazdu