„Uczę się przez zmysły” – zajęcia usprawniające sensorykę i rozwój ogólny w wieku od 4 do 7 lat

Cele

  • usprawnianie grafomotoryki poprzez m.in. zajęcia plastyczne, rysowanie szlaczków, odwzorowywanie figur, kopiowanie obrazków, kreślenie prostych linii łączących wyznaczone punkty,
  • wzbogacanie zasobu słownictwa i wiedzy o otaczającym świecie poprzez opisywanie obrazków, tworzenie opowiadań, definiowanie pojęć, nazywanie różnych przedmiotów, wymienianie zwierząt, kolorów itp., zachęcanie dziecka do wypowiadania się na temat codziennych wydarzeń; wprowadzanie nowych pojęć z otaczającego świata,
  • doskonalenie pamięci poprzez naukę wierszyków, zapamiętywanie jak największej ilości szczegółów na obrazku, w pokoju i wymienianie ich z pamięci, gry typu „memory”,
  • ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej: wyodrębnianie zdań w wypowiedzi ustnej; podział zdania na wyrazy – liczenie wyrazów; wyodrębnianie sylab w słowach; wyszukiwanie wyrazów zaczynających się lub kończących na daną głoskę; dokonywanie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej,
  • doskonalenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
  • ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej na materiale obrazkowym i geometrycznym: rozpoznawanie przedmiotów i ich elementów na obrazkach; dobieranie obrazka do jego schematu, cienia; dobieranie części do całości obrazka; układanie puzzli i loteryjek obrazkowych (na wzorze, według wzoru i bez wzoru); wskazywanie różnic i podobieństw między obrazkami; odpoznawanie braków na obrazkach,

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie świadczy specjalistyczne usługi w zakresie diagnozy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Nasze usługi są dobrowolne i bezpłatne, a do ich skorzystania zaproszeni są mieszkańcy z miasta i gminy Białogard, miasta i gminy Karlino, miasta i gminy Tychowo.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Białogardzie

ul. Dworcowa 2, 78-200 Białogard


Tel/Fax: 94 312 25 96

Tel. komórkowy: 515 082 620

email: pppbialogard@poczta.onet.pl


Sekretariat zaprasza w godzinach: 7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku


mapa dojazdu