„Bajki-Pomagajki”: zajęcia doskonalące umiejętności pisania i czytania przy wykorzystaniu bajek terapeutycznych dla uczniów klasy II i III szkoły podstawowej (nowość!)

Motywacja do nauki i gotowość do podejmowania zadań o tematyce szkolnej jest jednym z najważniejszych czynników sprzyjających efektywnemu uczniu się. Bez niej nawet uzdolnione dziecko nie będzie osiągało rezultatów na miarę swoich możliwości. Motywacja ma również duże znaczenie przy pokonywaniu trudności jakie mogą pojawić się w nauce pisania i czytania (np. u dziecka z ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się). Często konsekwencją napotykanych niepowodzeń i trudności jest wycofywanie się z zadań sprawiających dziecku trudność, obniżenie wiary w siebie oraz pojawienie się reakcji emocjonalnych i psychosomatycznych tj. płacz, krzyk, obrażanie się, ból brzucha itp. Przy wystąpieniu tego typu reakcji należy wdrożyć oddziaływania wspomagające rozwój emocjonalno-motywacyjny dziecka, wzmacniające jego wiarę we własne możliwości oraz rozwijające gotowość do podejmowania wysiłku.

 

Cele te pomaga osiągnąć program „Ortograffiti z Bratkiem” adresowany do uczniów z klasy II i III szkoły podstawowej, którego zadaniem jest rozwijanie oraz doskonalenie umiejętności piania i czytania m.in. poprzez:

  • wytworzenie dobrego poziomu umiejętności emocjonalnych i społecznych (w tym nazywania własnych uczuć i wyrażania ich w odpowiedni sposób),
  • stymulowanie motywacyjnej sfery rozwoju,
  • aktywizowanie do pokonywania trudności,
  • wzmacnianie mocnych stron,
  • kształtowanie świadomości i wrażliwości fonologicznej,
  • usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych,
  • rozwijanie świadomości, wrażliwości ortograficznej na podstawie różnych zabaw i gier ortograficznych.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie świadczy specjalistyczne usługi w zakresie diagnozy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Nasze usługi są dobrowolne i bezpłatne, a do ich skorzystania zaproszeni są mieszkańcy z miasta i gminy Białogard, miasta i gminy Karlino, miasta i gminy Tychowo.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Białogardzie

ul. Dworcowa 2, 78-200 Białogard


Tel/Fax: 94 312 25 96

Tel. komórkowy: 515 082 620

email: pppbialogard@poczta.onet.pl


Sekretariat zaprasza w godzinach: 7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku


mapa dojazdu