Grupa wsparcia i rozwoju osobistego dla młodzieży

Cele

  • wzmacnianie poczucia własnej wartości, poznanie swoich mocnych stron i ograniczeń;
  • nauka skutecznej komunikacji – praca nad umiejętnością wyrażania własnego zdania i postawą asertywną;
  • doskonalenie umiejętności wyrażania i rozpoznawania uczuć;
  • doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresogennych;
  • nauka strategii rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji;
  • nauka planowania aktywności, rozkładu dnia, przewidywania konsekwencji swoich działań;
  • planowanie i osiąganie ważnych celów życiowych.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie świadczy specjalistyczne usługi w zakresie diagnozy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Nasze usługi są dobrowolne i bezpłatne, a do ich skorzystania zaproszeni są mieszkańcy z miasta i gminy Białogard, miasta i gminy Karlino, miasta i gminy Tychowo.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Białogardzie

ul. Dworcowa 2, 78-200 Białogard


Tel/Fax: 94 312 25 96

Tel. komórkowy: 515 082 620

email: pppbialogard@poczta.onet.pl


Sekretariat zaprasza w godzinach: 7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku


mapa dojazdu