Zajęcia „Metodą Dobrego Startu” dla uczniów kl. I szkoły podstawowej

Dla potrzeb szkolnictwa w Polsce Metodę Dobrego Startu adaptowała prof. Marta Bogdanowicz. Zajęcia są wskazane dla dzieci przygotowujących się do nauki czytania i pisania. Założeniem Metody Dobrego Startu jest jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowo-kinestetycznych (czucie dotyku i ruchu) i motorycznych oraz ich współdziałania, czyli integracji percepcyjno-motorycznej. Funkcje te leżą u podstaw złożonych czynności czytania i pisania. Celem metody jest także kształtowanie lateralizacji (ustalenie ręki dominującej) oraz orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni.

Schemat zajęć

 1. Zajęcia wprowadzające:
  • ćwiczenia kształtujące orientację w schemacie własnego ciała-zabawa ruchowa, w której dzieci rozpoznają i nazywają części ciała oraz rozróżniają prawą i lewą stronę ciała,
  • ćwiczenia kształtujące orientację w przestrzeni – stwarzają możliwość do utrwalania umiejętności rozróżniania kierunków oraz stosowania pojęć określających relacje przestrzenne,
  • następnie dzieci poznają piosenkę, wierszyk, który będzie towarzyszył im w dalszej części zajęć
 2. Zajęcia właściwe:
  • ćwiczenia ruchowe,
  • ćwiczenia ruchowo-słuchowe – dzieci śpiewając piosenkę, wypowiadając rytmicznie wierszyk wystukują jej rytm otwartymi dłońmi, pięściami, palcami,
  • ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe – dzieci uczą się kreślić wzór w rytm jednocześnie śpiewanej piosenki, mówionego wierszyka
 3. Zajęcia końcowe – na zakończenie przeprowadza się krótkie ćwiczenia relaksujące lub wyciszające.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie świadczy specjalistyczne usługi w zakresie diagnozy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Nasze usługi są dobrowolne i bezpłatne, a do ich skorzystania zaproszeni są mieszkańcy z miasta i gminy Białogard, miasta i gminy Karlino, miasta i gminy Tychowo.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Białogardzie

ul. Dworcowa 2, 78-200 Białogard


Tel/Fax: 94 312 25 96

Tel. komórkowy: 515 082 620

email: pppbialogard@poczta.onet.pl


Sekretariat zaprasza w godzinach: 7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku


mapa dojazdu