Zajęcia grupowe dla dzieci lękowych „Nie boję się” (nowość!)

Zajęcia „Nie boję się” skierowane są dla dzieci od 8 do 13 roku życia, które mają problemy z radzeniem sobie z lękiem w różnych sytuacjach społecznych.

Podczas zajęć wykorzystywane będą techniki poznawcze kładące nacisk na przetwarzanie informacji zachodzących podczas sytuacji wywołujących lęk oraz techniki behawioralne za pomocą, których dziecko będzie uczyło jak radzić sobie z lękiem, normalizować jego poziom, tak, żeby nie utrudniał mu funkcjonowania. Ważną częścią tych zajęć będzie psychoedukacja na temat lęku i jego adaptacyjnej roli w życiu człowieka. Dzieci będą uczyły się, że pojawianie się różnych obaw i lęków jest nieodłączną częścią zmian i nowych sytuacji w ich życiu. Dowiedzą się, że pomimo tego, że zachowania lękowe są częścią funkcjonowania każdego człowieka, mogą przerodzić się w zaburzenia lękowe, wówczas gdy nadmiernie człowiek przeżywa różne sytuacje, jak i tworzy przez siebie w wyobraźni scenariusze przyszłych zdarzeń.

Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi dostosowanymi do potrzeb grupy, jak i jej indywidualnych członków.

Cele szczegółowe:

  • nauka rozpoznawania emocji, w szczególności lęku;
  • nabywanie umiejętności identyfikowania reakcji somatycznych w odniesieniu do odczuwanych emocji;
  • trening relaksacji;
  • uczenie się rozpoznawania myśli lękotwórczych i rozróżniania ich od myśli przystosowawczych;
  • tworzenie planów radzenia sobie z lękiem;
  • ćwiczenie strategi radzenia sobie z lękiem;
  • wzmacnianie poczucia własnej wartości;
  • tworzenie planów ekspozycji na lęk i ich wcielanie w życie codzienne, czyli metod radzenia sobie z sytuacjami lękotwórczymi.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie świadczy specjalistyczne usługi w zakresie diagnozy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Nasze usługi są dobrowolne i bezpłatne, a do ich skorzystania zaproszeni są mieszkańcy z miasta i gminy Białogard, miasta i gminy Karlino, miasta i gminy Tychowo.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Białogardzie

ul. Dworcowa 2, 78-200 Białogard


Tel/Fax: 94 312 25 96

Tel. komórkowy: 515 082 620

email: pppbialogard@poczta.onet.pl


Sekretariat zaprasza w godzinach: 7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku


mapa dojazdu