Zajęcia grupowe podnoszące kompetencje społeczne dla uczniów kl. IV-VI szkoły podstawowej

Grupowe zajęcia podnoszące kompetencje społeczne są ukierunkowane na uczniów mających trudności w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym (np. nieśmiałych, zahamowanych, lękowych).

Zadaniem ogólnym zajęć jest lepsze funkcjonowanie uczestników w sferze społeczno-emocjonalnej oraz wspomaganie rozwoju psychospołecznego. Jest to możliwe poprzez organizację środowiska grupowego wspomagającego procesy korekcji zachowań i wsparcia w rozwoju kompetencji społecznych. Cele zajęć obejmują także szeroko pojętą psychoedukację – poznawanie przez uczniów różnorodnych zagadnień, które pozwolą im lepiej i sprawniej funkcjonować społecznie oraz radzić sobie z różnymi problemami. Istotne jest także proponowanie oddziaływań odpowiadających na potrzeby rozwojowe młodego człowieka i wzmacnianie możliwości realizacji zadań rozwojowych.

Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi dobieranymi według potrzeb grupy, jej etapu i indywidualnych predyspozycji uczestników.

Cele szczegółowe:

 • odreagowanie napięć emocjonalnych, co pozwala na aktywne uczenie się nowych umiejętności psychologicznych,
 • zdobywanie wiedzy o sobie, swoich mocnych stronach i otaczającym świecie interpersonalnym, wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • rozwijanie umiejętności autoprezentacji,
 • nabywanie umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji, odpowiedzialności za swoje wybory,
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania swoich i cudzych emocji, jak również ich wyrażania,
 • dostarczanie wiedzy na temat roli emocji w życiu człowieka i sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami,
 • uczenie się korzystniejszych sposobów funkcjonowania w obszarze interpersonalnym czy też kształtowanie nowych wzorców zachowań,
 • nabywanie umiejętności skutecznego porozumiewania się, asertywnego zachowania,
 • wypracowanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i konfliktami,
 • uczenie się współpracy, akceptacji drugiej osoby, pełnienia ról społecznych,
 • zaspokajanie potrzeb rozwojowych: aktywności ruchowej, zabawy, interakcji z rówieśnikami, wyrażania siebie, aprobaty społecznej, przynależności do grupy, twórczości, bezpieczeństwa, zaufania, wsparcia.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie świadczy specjalistyczne usługi w zakresie diagnozy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Nasze usługi są dobrowolne i bezpłatne, a do ich skorzystania zaproszeni są mieszkańcy z miasta i gminy Białogard, miasta i gminy Karlino, miasta i gminy Tychowo.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Białogardzie

ul. Dworcowa 2, 78-200 Białogard


Tel/Fax: 94 312 25 96

Tel. komórkowy: 515 082 620

email: pppbialogard@poczta.onet.pl


Sekretariat zaprasza w godzinach: 7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku


mapa dojazdu