Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów z klas I – III szkoły podstawowej, u których zdiagnozowano całościowe zaburzenia rozwoju. W szczególności zapraszamy dzieci z zespołem Aspergera lub autyzmem wysokofunkcjonującym.

Cele zajęć:

 • rozwijanie umiejętności rozróżniania i identyfikowania emocji, poznania przyczyn określonych stanów emocjonalnych,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania znaczenia gestów, ekspresji mimicznej i ciała,
 • rozwijanie umiejętności wykorzystywania komunikatów niewerbalnych (posługiwanie się gestem, mimiką, dystansem),
 • poznanie pozytywnych sposobów rozładowywania napięcia emocjonalnego,
 • rozwijanie rozumienia siebie, innych ludzi oraz sytuacji społecznych,
 • rozwijanie dostrajania się emocjonalnego do sytuacji i osoby, rozwijanie sposobów adekwatnego zachowania się w różnych sytuacjach społecznych,
 • rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu,
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie,
 • rywalizacja – radzenie sobie z porażkami i niepowodzeniami,
 • nauka sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i konfliktowymi,
 • poznanie technik rozwiązywania problemów,
 • poznanie technik radzenia sobie ze stresem.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie świadczy specjalistyczne usługi w zakresie diagnozy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Nasze usługi są dobrowolne i bezpłatne, a do ich skorzystania zaproszeni są mieszkańcy z miasta i gminy Białogard, miasta i gminy Karlino, miasta i gminy Tychowo.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Białogardzie

ul. Dworcowa 2, 78-200 Białogard


Tel/Fax: 94 312 25 96

Tel. komórkowy: 515 082 620

email: pppbialogard@poczta.onet.pl


Sekretariat zaprasza w godzinach: 7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku


mapa dojazdu