Ruszają zapisy do rządowego projektu „Za Życiem”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie prowadzi nabór dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością (poświadczoną zaświadczeniem lekarskim ze wskazaniem konkretnej niepełnosprawności) do rządowego programu „Za Życiem”. 

Warunkiem udziału dziecka w programie jest złożenie w sekretariacie Poradni przez rodziców/prawnych opiekunów pisemnego wniosku o zakwalifikowanie dziecka do programu rządowego „Za życiem” oraz dokumentów rekrutacyjnych tj. opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenia lekarskiego. Nabór do programu odbywa się cały rok, dzieci zakwalifikowane są na zajęcia na okres jednego roku kalendarzowego.

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie świadczy specjalistyczne usługi w zakresie diagnozy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Nasze usługi są dobrowolne i bezpłatne, a do ich skorzystania zaproszeni są mieszkańcy z miasta i gminy Białogard, miasta i gminy Karlino, miasta i gminy Tychowo.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Białogardzie

ul. Dworcowa 2, 78-200 Białogard


Tel/Fax: 94 312 25 96

Tel. komórkowy: 515 082 620

email: pppbialogard@poczta.onet.pl


Sekretariat zaprasza w godzinach: 7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku


mapa dojazdu