Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli pracujących z dziećmi w zakresie rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie zaprasza na kolejne w roku szkolnym 2021/2022 spotkanie w ramach Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli pracujących z dziećmi w zakresie rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych”. Odbędzie się ono 21.01.2022r. o godzinie 9:30 w sali nr 3 na parterze w budynku poradni.

Spotkania przeznaczone są dla socjoterapeutów, nauczycieli prowadzących zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, pracujących z dziećmi z trudnościami w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym, jak również dla zainteresowanych tą tematyką, praktykujących i niepraktykujących w tym zakresie. Na każdym etapie funkcjonowania sieci można do niej dołączyć.

Porządek spotkania:

 1. Rozwijanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych u dzieci/uczniów .

 2. Omawianie bieżących sytuacji problemowych zaistniałych
  w szkole/przedszkolu/placówce.

 3. Sprawy różne, możliwość indywidualnych konsultacji.

  Informujemy, że w związku z epidemią COVID-19 niezbędne jest zachowanie szczególnej ostrożności i bezpieczeństwa, dlatego uznajemy za istotne:

  – potwierdzenie mailowo na adres: politowska-kowal.anna@ppp.powiat-bialogard.pl przybycia na spotkanie zainteresowanych osób;

  – przyniesienie na spotkanie maseczek oraz własnych przyborów do pisania.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie świadczy specjalistyczne usługi w zakresie diagnozy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Nasze usługi są dobrowolne i bezpłatne, a do ich skorzystania zaproszeni są mieszkańcy z miasta i gminy Białogard, miasta i gminy Karlino, miasta i gminy Tychowo.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Białogardzie

ul. Dworcowa 2, 78-200 Białogard


Tel/Fax: 94 312 25 96

Tel. komórkowy: 515 082 620

email: pppbialogard@poczta.onet.pl


Sekretariat zaprasza w godzinach: 7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku


mapa dojazdu