Oferta

Zajęcia grupowe na terenie poradni

Zajęcia grupowe trwają zazwyczaj od października do maja. Prowadzone są systematycznie co tydzień o określonej porze. Zajęcia poprzedzone są spotkaniem organizacyjnym dla rodziców, podczas którego omawiane są cele zajęć, procedury. Dzieci są kwalifikowane na zajęcia specjalistyczne na terenie Poradni tylko na podstawie wniosków  rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczniów skierowanych do Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białogardzie. […]

Czytaj dalej  
Oferta

Zajęcia indywidualne/zespołowe na terenie poradni

Terapia psychologiczna, Terapia pedagogiczna, Terapia logopedyczna. Cele terapii psychologicznej: wspieranie w przeżywanych trudnościach, obniżanie napięcia emocjonalnego, wzmacnianie poczucia własnej wartości, poznawanie swoich mocnych stron, doskonalenie umiejętności społecznych typu: radzenie sobie z nieprzyjemnymi emocjami, kształtowanie postawy asertywnej, nawiązywanie i podtrzymywanie satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami oraz dorosłymi, poszerzanie wglądu w siebie. Cele terapii pedagogicznej: stymulacja ogólnego rozwoju […]

Czytaj dalej  
Oferta

Pomoc dla dzieci i młodzieży

Rodzaje działań w zakresie pomocy dla dzieci i młodzieży: zajęcia indywidualne/zespołowe na terenie poradni, zajęcia grupowe na terenie poradni, wczesne wspomaganie rozwoju na terenie poradni, zajęcia warsztatowe na terenie szkół, „FERIE Z PORADNIĄ”.

Czytaj dalej  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie świadczy specjalistyczne usługi w zakresie diagnozy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Nasze usługi są dobrowolne i bezpłatne, a do ich skorzystania zaproszeni są mieszkańcy z miasta i gminy Białogard, miasta i gminy Karlino, miasta i gminy Tychowo.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Białogardzie

ul. Dworcowa 2, 78-200 Białogard


Tel/Fax: 94 312 25 96

Tel. komórkowy: 515 082 620

email: pppbialogard@poczta.onet.pl


Sekretariat zaprasza w godzinach: 7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku


mapa dojazdu