Zapytanie ofertowe

W ramach realizacji Rządowego Programu ,,Za Życiem’’ obejmującego kompleksowe wsparcie rodzin, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie w imieniu Powiatu Białogardzkiego została
wyznaczona jako Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w zakresie udzielania wsparcia rodzinom dzieci niepełnosprawnych, od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia
niepełnosprawnością ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

 

W związku z realizacją Programu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług
I.
1. Terapia pedagogiczna
2. Integracja sensoryczna
3. Terapia logopedyczna ( w tym z surdologopedą, neurologopedą)
4. Fizjoterapia/ terapia ruchowa
5. Terapia z psychologiem

II
1. Konsultacje lekarskie – neurolog dziecięcy, psychiatra dziecięcy, rehabilitant, pediatra, otolaryngolog.

 

Więcej informacji – do pobrania tutaj.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie świadczy specjalistyczne usługi w zakresie diagnozy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Nasze usługi są dobrowolne i bezpłatne, a do ich skorzystania zaproszeni są mieszkańcy z miasta i gminy Białogard, miasta i gminy Karlino, miasta i gminy Tychowo.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Białogardzie

ul. Dworcowa 2, 78-200 Białogard


Tel/Fax: 94 312 25 96

Tel. komórkowy: 515 082 620

email: pppbialogard@poczta.onet.pl


Sekretariat zaprasza w godzinach: 7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku


mapa dojazdu