Zanim dziecko zacznie naukę w szkole, czyli jak przygotowywać dziecko do nauki czytania i pisania?

Czytanie i pisanie są zaliczane do podstawowych umiejętności człowieka. Są to skomplikowane i złożone procesy, w które zaangażowane są funkcje wzrokowe, słuchowe, ruchowe i wzajemna ich współpraca. Aby dziecko mogło nauczyć się czytać i pisać, musi być do tego przygotowane przez rodziców i nauczycieli przedszkola. Właśnie rodzice są pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami swoich dzieci.

 

Dlatego też Rodzicu, zanim Twoje dziecko rozpocznie edukację szkolną, warto zadbać o to, aby:

 

  • już od najmłodszych lat dziecko miało zapewniony kontakt z książką dostosowaną do jego wieku; natomiast rodzic czytając dziecku książeczki może pokazywać ilustracje, zachęcać do mówienia na temat tego, co widzi na obrazkach, wyjaśniać znaczenie nieznanych słów,
  • rozwijać sprawność ruchową dziecka poprzez ćwiczenia  utrzymywania równowagi, stania i skakania na jednej nodze, chodzenia po narysowanej linii, powtarzania sekwencji ruchowych, maszerowania w rytm muzyki, jazdy na rowerze oraz zabawy ruchowe na świeżym powietrzu,
  • doskonalić funkcje wzrokowe dziecka poprzez dobieranie jednakowych obrazków, układanie zabawek według koloru, kształtu itp., układanie puzzli, uzupełnianie brakujących elementów na obrazkach, zagadki i łamigłówki obrazkowe np. labirynty, domina obrazkowe, budowanie konstrukcji z klocki, gry typu „memory”,
  • rozwijać funkcje słuchowe poprzez wysłuchiwanie odgłosów w domu np. mikser, kapanie wody z kranu i na spacerze np. warczenie silnika samochodu, szum drzew, śpiew ptaków, naśladowanie zwierząt, układanie rymów, nauka prostych wierszyków, piosenek, wymyślanie historyjek, zapamiętywanie i powtarzanie zdań; ciągów cyfr i wyrazów, liczenie wyrazów w zdaniu, dzielenie słów na sylaby, wyszukiwanie słów zaczynających się lub kończących na daną głoskę, ćwiczenia głoskowania krótkich słów,
  • rozwijać sprawność manualną i grafomotoryczną (pamiętając o tym, że zabawy usprawniające zaczynamy od najprostszych ćwiczeń) poprzez rysowanie patykiem na piasku, rysowanie na tackach z piaskiem czy kaszą, mazanie zmoczonym palcem w farbie po papierze, odciskanie zamalowanej farbą dłoni, malowanie farbami grubym pędzlem, wycinanie, wyklejanie, wydzieranie, rysowanie wg. szablonu (przy takich zajęciach dziecko rozluźnia mięśnie ręki i ma wrażenie, że się bawi, a nie rysuje),
  • od początku ćwiczeń grafomotorycznych należy starać się wyrabiać u dziecka kierunek pisania od lewej do prawej strony, wskazując mu drogę rysowania szlaczków, kreślenia linii pionowych (z góry w dół) i poziomych (z lewej do prawej), rysowania po śladzie, kończenia szlaczków, odwzorowywania rysunków zgodnie ze wzorem; należy zwrócić uwagę, aby dziecko posługiwało się przy rysowaniu i innych czynnościach zawsze tą samą ręką oraz należy kształtować prawidłowy chwyt kredki czy ołówka (narzędzie pisarskie trzymane jest przez trzy palce: kciuk, palec wskazujący, palec środkowy).

 

Dla dziecka zaczynającego naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej ważna jest jego gotowość do nauki czytania i pisania, bo w dużej mierze decydować będzie o powodzeniu ucznia w edukacji.

Aby się dowiedzieć, czy dziecko jest gotowe do rozpoczęcia tej nauki, warto się zgłosić do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Białogardzie (od maja do sierpnia), gdzie zostanie przeprowadzone badanie w tym kierunku. 

 

Opracowanie:

Anna Politowska-Kowal – pedagog PPP Białogard.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie świadczy specjalistyczne usługi w zakresie diagnozy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Nasze usługi są dobrowolne i bezpłatne, a do ich skorzystania zaproszeni są dzieci i uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele ze szkół, przedszkoli i placówek znajdujących się w obrębie  miasta i gminy Białogard, miasta i gminy Karlino, miasta i gminy Tychowo (powiat białogardzki).


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Białogardzie

ul. Dworcowa 2, 78-200 BiałogardSekretariat zaprasza w godzinach: 7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku


mapa dojazdu