Oferta

Terapia pedagogiczna dla uczniów ze szkoły podstawowej

Cele usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych odpowiedzialnych za naukę czytania i pisania, rozwijanie umiejętności czytania i pisania pod wszystkimi względami, kształtowanie czujności ortograficznej, doskonalenie koncentracji uwagi, wzmacnianie wiary w siebie i swoje umiejętności. Na zajęciach wykorzystywane są następujące pozycje książkowe: „Ortograffiti z Bratkiem”, „Czytam z Bratkiem”, „Ortograffiti”, „Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci 6-9-letnich”, „Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych […]

Czytaj dalej  
Oferta

„Bajki-Pomagajki”: zajęcia doskonalące umiejętności pisania i czytania przy wykorzystaniu bajek terapeutycznych dla uczniów klasy II i III szkoły podstawowej (nowość!)

Motywacja do nauki i gotowość do podejmowania zadań o tematyce szkolnej jest jednym z najważniejszych czynników sprzyjających efektywnemu uczniu się. Bez niej nawet uzdolnione dziecko nie będzie osiągało rezultatów na miarę swoich możliwości. Motywacja ma również duże znaczenie przy pokonywaniu trudności jakie mogą pojawić się w nauce pisania i czytania (np. u dziecka z ryzyka […]

Czytaj dalej  
Oferta

Zajęcia grupowe dla dzieci lękowych „Nie boję się” (nowość!)

Zajęcia „Nie boję się” skierowane są dla dzieci od 8 do 13 roku życia, które mają problemy z radzeniem sobie z lękiem w różnych sytuacjach społecznych. Podczas zajęć wykorzystywane będą techniki poznawcze kładące nacisk na przetwarzanie informacji zachodzących podczas sytuacji wywołujących lęk oraz techniki behawioralne za pomocą, których dziecko będzie uczyło jak radzić sobie z […]

Czytaj dalej  
Oferta

„Uczę się przez zmysły” – zajęcia usprawniające sensorykę i rozwój ogólny w wieku od 4 do 7 lat

Cele usprawnianie grafomotoryki poprzez m.in. zajęcia plastyczne, rysowanie szlaczków, odwzorowywanie figur, kopiowanie obrazków, kreślenie prostych linii łączących wyznaczone punkty, wzbogacanie zasobu słownictwa i wiedzy o otaczającym świecie poprzez opisywanie obrazków, tworzenie opowiadań, definiowanie pojęć, nazywanie różnych przedmiotów, wymienianie zwierząt, kolorów itp., zachęcanie dziecka do wypowiadania się na temat codziennych wydarzeń; wprowadzanie nowych pojęć z otaczającego […]

Czytaj dalej  
Oferta

„Kolory emocji” – zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla dzieci 4-6 letnich (nowość!)

We wspieraniu rozwoju małych dzieci rodzice, opiekunowie i nauczyciele bardzo często koncentrują się na stymulacji rozwoju poznawczego swoich pociech, zapominając o sferze emocjonalnej i społecznej, która jest niezwykle ważna dla prawidłowego funkcjonowania młodego człowieka. Świadomość własnych emocji, umiejętność rozpoznawania ich, dostrajania emocji własnych do emocji innych osób oraz zdolność radzenia sobie z przykrymi emocjami i stresem ma […]

Czytaj dalej  
Oferta

Terapia ręki dla dzieci 5-7 letnich

Cele: usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, dostarczanie wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów i struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania.

Czytaj dalej  
Oferta

„Bystrzaki – przedszkolaki” – zajęcia stymulujące funkcje słuchowe i sprawność językową dla dzieci 6 letnich

Cele stymulowanie i usprawnianie percepcji słuchowej oraz wspieranie rozwoju psychoruchowego, lepsze przygotowanie do podjęcia nauki w klasie pierwszej, szczególnie w zakresie gotowości do opanowania umiejętności czytania, rozwijanie komunikacji językowej dziecka, poprzez opanowanie poprawności gramatycznej i stylistycznej wypowiedzi, kształcenie mowy ekspresyjnej, wyzwalanie motywacji do mówienia i działania, rozwijanie sfery emocjonalno-społecznej i motywacyjnej rozwoju dziecka, wyzwalanie potencjalnych […]

Czytaj dalej  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie świadczy specjalistyczne usługi w zakresie diagnozy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Nasze usługi są dobrowolne i bezpłatne, a do ich skorzystania zaproszeni są mieszkańcy z miasta i gminy Białogard, miasta i gminy Karlino, miasta i gminy Tychowo.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Białogardzie

ul. Dworcowa 2, 78-200 Białogard


Tel/Fax: 94 312 25 96

Tel. komórkowy: 515 082 620

email: pppbialogard@poczta.onet.pl


Sekretariat zaprasza w godzinach: 7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku


mapa dojazdu