Formularze

Opinie:

Opinia o uczniu na potrzeby zespołu orzekającego w sprawie kształcenia specjalnego
Pobierz plik
Opinia o dziecku na potrzeby zespołu orzekającego w sprawie kształcenia specjalnego lub indywidulnego rocznego przygotowania przedszkolnego
Pobierz plik
Opinia o uczniu na potrzeby zespołu orzekającego w sprawie nauczania indywidualnego
Pobierz plik
Opinia nauczyciela o dziecku/uczniu, którego rodzice/opiekunowie prawni złożyli do Poradni wniosek o wydanie opinii w sprawie zindywidualizowanej ścieżki
Pobierz plik
Opinia o uczniu zgłoszonym na badanie do Poradni przez rodzica/opiekuna prawnego
Pobierz plik

Wnioski:

Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych w Poradni
Pobierz plik
Wniosek o objęcie dziecka/ucznia terapią w Poradni
Pobierz plik
Wniosek o przeprowadzenie diagnozy w Poradni i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka/ucznia/słuchacza ze względu na brak poprawy w funkcjonowaniu mimo udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Pobierz plik
Wniosek o przeprowadzenie badań w Poradni ucznia/słuchacza szkoły ponadpodstawowej z trudnościami w pisaniu i/lub czytaniu
Pobierz plik
Wniosek o przeprowadzenie badań w Poradni ucznia/słuchacza szkoły ponadpodstawowej z trudnościami w matematyce
Pobierz plik
Wniosek o przeprowadzenie badań w Poradni ucznia/słuchacza w sprawie zezwolenia na indywidualny program/tok nauki
Pobierz plik
Wniosek o wydanie opinii/informacji
Pobierz plik
Wniosek o objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju w Poradni
Pobierz plik
Karta zgłoszenia dziecka na badanie logopedyczne/programem Widzę/programem Słyszę w Poradni
Pobierz plik
Wniosek o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Pobierz plik
Wniosek o przeprowadzenie obserwacji
Pobierz plik
Wniosek dyrektora placówki w sprawie realizowania przez pracowników Poradni zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola/szkoły/placówki
Pobierz plik
Zgoda na udział uczniów w zajęciach zorganizowanych na terenie przedszkola/szkoły/placówki prowadzonych przez pracowników Poradni
Pobierz plik
Uzgodnienia w sprawie warunków współpracy między Poradnią a szkołą/przedszkolem/placówką
Pobierz plik
Wniosek o przekazanie dokumentacji Poradni
Pobierz plik
Wniosek o udostępnienie danych (wyników przeprowadzonych badań)
Pobierz plik

Zaświadczenia lekarskie:

Zaświadczenie lekarskie o potrzebie indywidualnego nauczania
Pobierz plik
Zaświadczenie lekarskie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
Pobierz plik
Zaświadczenie lekarskie dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe ubiegającego się o orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
Pobierz plik
Zaświadczenie lekarskie dotyczące wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
Pobierz plik
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka/ucznia, którego rodzice/opiekunowie prawni złożyli do Poradni wniosek o wydanie opinii o zindywidualizowanej ścieżce
Pobierz plik

 

Dodatkowe druki:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Pobierz plik
Oświadczenie wnioskodawcy w celu składania wniosków w Poradni
Pobierz plik

 

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie świadczy specjalistyczne usługi w zakresie diagnozy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Nasze usługi są dobrowolne i bezpłatne, a do ich skorzystania zaproszeni są dzieci i uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele ze szkół, przedszkoli i placówek znajdujących się w obrębie  miasta i gminy Białogard, miasta i gminy Karlino, miasta i gminy Tychowo (powiat białogardzki).


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Białogardzie

ul. Dworcowa 2, 78-200 BiałogardSekretariat zaprasza w godzinach: 7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku


mapa dojazdu