Cele usprawnianie grafomotoryki poprzez m.in. zajęcia plastyczne, rysowanie szlaczków, odwzorowywanie figur, kopiowanie obrazków, kreślenie prostych linii łączących wyznaczone punkty, wzbogacanie zasobu słownictwa i wiedzy o otaczającym świecie poprzez opisywanie obrazków, tworzenie opowiadań, definiowanie pojęć, nazywanie różnych przedmiotów, wymienianie zwierząt, kolorów itp., zachęcanie dziecka do wypowiadania się na temat codziennych wydarzeń; wprowadzanie nowych pojęć z otaczającego […]

Czytaj dalej