Rodzaje diagnozy: psychologiczna pedagogiczna logopedyczna z zakresu doradztwa zawodowego Kto zgłasza dziecko na diagnozę? rodzice/opiekun prawny – osobiście lub telefonicznie do sekretariatu poradni, szkoła/przedszkole – wychowawca, pedagog szkolny czy dyrektor za zgodą rodziców/opiekuna prawnego przesyłają wypełniony wniosek, w którym znajdują się informacje na temat funkcjonowania dziecka i doświadczanych przez niego trudności na gruncie (przed)szkolnym. Diagnoza […]

Czytaj dalej