Rodzaje diagnozy: psychologiczna pedagogiczna logopedyczna z zakresu doradztwa zawodowego Kto zgłasza dziecko na diagnozę? rodzice/opiekun prawny – osobiście lub telefonicznie do sekretariatu poradni, dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, za zgodą rodziców ucznia/dziecka albo pełnoletniego ucznia – przez złożenie wniosku o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka/ucznia ze względu na brak poprawy w funkcjonowaniu mimo […]

Czytaj dalej