Aktualności z życia Poradni

Zapytanie ofertowe na realizację zadań ochrony danych osobowych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczne w Białogardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej na: świadczenie usług związanych z realizację zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych inspektorowi ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „UODO”, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. […]

Czytaj dalej  

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi informatycznej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczne w Białogardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług informatycznych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białogardzie.    Oferty należy złożyć w formie pisemnej do 31 grudnia 2020 roku do godz. 13.   Szczegóły zapytania ofertowego: do pobrania tutaj. Formularz ofertowy: do pobrania tutaj.    

Czytaj dalej  

Procedura związana z zagrożeniem epidemicznym lub stanem epidemii w Poradni

PROCEDURA ZWIĄZANA Z ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM LUB STANEM EPIDEMII (W TYM MOŻLIWOŚCIĄ ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM) obowiązująca w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białogardzie.   1. Drzwi budynku są zamknięte dla klientów i pracowników. 2. Klucze do budynku mają wyznaczeni przez dyrektora pracownicy. 3. W Poradni przyjmowane są tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Rodzic, opiekun, pełnoletni […]

Czytaj dalej  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie świadczy specjalistyczne usługi w zakresie diagnozy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Nasze usługi są dobrowolne i bezpłatne, a do ich skorzystania zaproszeni są mieszkańcy z miasta i gminy Białogard, miasta i gminy Karlino, miasta i gminy Tychowo.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Białogardzie

ul. Dworcowa 2, 78-200 Białogard


Tel/Fax: 94 312 25 96

Tel. komórkowy: 515 082 620

email: pppbialogard@poczta.onet.pl


Sekretariat zaprasza w godzinach: 7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku


mapa dojazdu