Aktualności z życia Poradni

Darmowy e-book o emocjach

Serdecznie polecamy darmowy e-book „Och Buu — na tropie uczuć” autorstwa  Katarzyny Zolich i Alicji Jakimów. To obrazkowy przewodnik dla dzieci oraz podręcznik dla rodziców omawiający emocje, z pięknymi ilustracjami, mapą emocji, ćwiczeniami i emocjonalną prognozą pogody. Ułatwi dzieciom rozpoznawanie emocji i radzenie sobie z nimi, a rodzicom  – towarzyszenie i wspieranie swoich pociech.  Jest […]

Czytaj dalej  

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w czasie ferii

Informujemy, że w okresie ferii zimowych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie działa bez ograniczeń, zgodnie z wewnętrznymi procedurami w stanie epidemii. Poradnia realizuje zadania statutowe, w tym: 1) diagnozowanie dzieci i młodzieży oraz uczniów; 2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz uczniom oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję […]

Czytaj dalej  

Procedura związana z zagrożeniem epidemicznym lub stanem epidemii w Poradni

PROCEDURA ZWIĄZANA Z ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM LUB STANEM EPIDEMII (W TYM MOŻLIWOŚCIĄ ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM) obowiązująca w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białogardzie.   1. Drzwi budynku są zamknięte dla klientów i pracowników. 2. Klucze do budynku mają wyznaczeni przez dyrektora pracownicy. 3. W Poradni przyjmowane są tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Rodzic, opiekun, pełnoletni […]

Czytaj dalej  

Nowy druk – zaświadczenie lekarskie w sprawie kształcenia specjalnego

Informujemy, że pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białogardzie przygotowali druk: zaświadczenie lekarskie dotyczące wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które może być pomocne podczas wizyty lekarskiej dziecka/ucznia.   W/w dokument znajduje się w zakładce formularze oraz do pobrania tutaj.

Czytaj dalej  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie świadczy specjalistyczne usługi w zakresie diagnozy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Nasze usługi są dobrowolne i bezpłatne, a do ich skorzystania zaproszeni są mieszkańcy z miasta i gminy Białogard, miasta i gminy Karlino, miasta i gminy Tychowo.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Białogardzie

ul. Dworcowa 2, 78-200 Białogard


Tel/Fax: 94 312 25 96

Tel. komórkowy: 515 082 620

email: pppbialogard@poczta.onet.pl


Sekretariat zaprasza w godzinach: 7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku


mapa dojazdu