Procedura związana z zagrożeniem epidemicznym lub stanem epidemii w Poradni

PROCEDURA ZWIĄZANA Z ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM LUB STANEM EPIDEMII (W TYM MOŻLIWOŚCIĄ ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM) obowiązująca w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białogardzie.   1. Drzwi budynku są zamknięte dla klientów i pracowników. 2. Klucze do budynku mają wyznaczeni przez dyrektora pracownicy. 3. W Poradni przyjmowane są tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Rodzic, opiekun, pełnoletni […]

Czytaj dalej