Aktualności z życia Poradni

Ruszają zapisy do rządowego projektu „Za Życiem”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie prowadzi nabór dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością (poświadczoną zaświadczeniem lekarskim ze wskazaniem konkretnej niepełnosprawności) do rządowego programu „Za Życiem”.  Warunkiem udziału dziecka w programie jest złożenie w sekretariacie Poradni przez rodziców/prawnych opiekunów pisemnego wniosku o zakwalifikowanie dziecka do programu rządowego „Za życiem” http://www.ppp.powiat-bialogard.pl/wp-content/uploads/2022/05/WNIOSEK-O-PRZYJĘCIE-DO-PROGRAMU-ZA-ŻYCIEM.pdf oraz dokumentów rekrutacyjnych tj. opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub […]

Czytaj dalej  

„Szkoła dla rodziców”- informacja o naborze

INFORMACJA Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie informuje, że z powodu zbyt małej ilości chętnych nie rozpoczęła się kolejna edycja treningu umiejętności wychowawczych ,,Szkoła dla rodziców”. Trening rozpocznie się po zgłoszeniu się niezbędnej ilości osób zainteresowanych. W związku z powyższym informujemy, że TRWA NABÓR CHĘTNYCH DO UDZIAŁU w psychoedukacyjnym treningu rozwijającym umiejętności wychowawcze ,,SZKOŁA DLA RODZICÓW czyli […]

Czytaj dalej  

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i uczniów z Ukrainy

Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół Uczniowie z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) są przyjmowani do szkół publicznych oraz obejmowani opieką, a także nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich. Przyjęcie do szkoły jest możliwe w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka, odbywa […]

Czytaj dalej  

Jak rozmawiać z dzieckiem o wojnie? – rekomendacje MEiN

Na co nauczyciele i wychowawcy powinni zwracać uwagę podczas rozmów z dziećmi i uczniami? − nie wzbudzać u uczniów niepotrzebnego lęku i niepokoju, dać dzieciom przestrzeń do mówienia o swoich uczuciach i emocjach; − wskazać sposoby radzenia sobie w trudnej psychologicznie sytuacji, w obliczu obciążenia, strachu; − bacznie obserwować dziecko/ucznia pod kątem zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej; […]

Czytaj dalej  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie świadczy specjalistyczne usługi w zakresie diagnozy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Nasze usługi są dobrowolne i bezpłatne, a do ich skorzystania zaproszeni są mieszkańcy z miasta i gminy Białogard, miasta i gminy Karlino, miasta i gminy Tychowo.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Białogardzie

ul. Dworcowa 2, 78-200 Białogard


Tel/Fax: 94 312 25 96

Tel. komórkowy: 515 082 620

email: pppbialogard@poczta.onet.pl


Sekretariat zaprasza w godzinach: 7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku


mapa dojazdu