Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy

 

Dnia 1 grudnia 2017 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białogardzie został utworzony Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy realizujący kompleksowy program wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Dzięki temu dzieci niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością mogą uzyskać dodatkowe zajęcia wspomagające prowadzone przez psychologa, pedagoga, neurologopedę czy innych specjalistów (w zależności od możliwości kadrowych).

 

Jakie są główne cele programu?

Celem programu jest zapewnienie dziecku interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania jego rozwoju poprzez:

1) zorganizowanie specjalistycznej terapii,

2) skierowanie do rodziców fachowej informacji dotyczącej dziecka i jego problemów rozwojowych,

3) nawiązanie współpracy ze służbą zdrowia, pomocą społeczną i instytucjami oświatowymi w celu udzielenia aktywnej pomocy i wsparcia dziecku oraz jego rodzinie.

 

Dla kogo?

Program skierowany jest dla dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od urodzenia do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia. Dzięki niemu dziecko będzie miało prawo do realizacji do 5 godzin dodatkowych zajęć wspomagających w tygodniu oraz, w zależności od potrzeb dziecka, dodatkowych konsultacji z psychologiem, pedagogiem, logopedą lub innymi specjalistami.

 

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

 

Jak skorzystać?

Warunkiem udziału dziecka w programie jest złożenie w sekretariacie Poradni przez rodziców/prawnych opiekunów pisemnego wniosku o zakwalifikowanie dziecka do programu rządowego „Za życiem” oraz dokumentów rekrutacyjnych tj. opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenia lekarskiego. Nabór do programu odbywa się cały rok, dzieci zakwalifikowane są na zajęcia na okres jednego roku kalendarzowego.

 

Ważne:

Poradnia zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznych decyzji w sprawie kwalifikacji do programu, ustalania ilości i rodzaju zajęć oraz doboru specjalistów pracujących z dzieckiem.

 

Program jest finansowany z budżetu państwa.

 

Rodziców zainteresowanych udzieleniem bezpłatnego wsparcia dla ich dzieci w Ośrodku Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym

prosimy o kontakt bezpośredni w sekretariacie Poradni lub telefoniczny pod numerem telefonu 94 312 25 96 lub 515 082 620.

Zaświadczenie lekarskie

Zaświadczenie lekarskie do programu Za Życiem
Pobierz plik

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w programie Za Życiem

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w programie Za Życiem
Pobierz plik

Wniosek do programu Za Życiem

Wniosek do programu Za Życiem
Pobierz plik

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie świadczy specjalistyczne usługi w zakresie diagnozy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Nasze usługi są dobrowolne i bezpłatne, a do ich skorzystania zaproszeni są dzieci i uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele ze szkół, przedszkoli i placówek znajdujących się w obrębie  miasta i gminy Białogard, miasta i gminy Karlino, miasta i gminy Tychowo (powiat białogardzki).


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Białogardzie

ul. Dworcowa 2, 78-200 BiałogardSekretariat zaprasza w godzinach: 7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku


mapa dojazdu