„Bystrzaki – przedszkolaki” – zajęcia stymulujące funkcje słuchowe i sprawność językową dla dzieci 6-letnich

Cele:

  • stymulowanie i usprawnianie percepcji słuchowej oraz wspieranie rozwoju psychoruchowego,
  • lepsze przygotowanie do podjęcia nauki w klasie pierwszej, szczególnie w zakresie gotowości do opanowania umiejętności czytania,
  • rozwijanie komunikacji językowej dziecka, poprzez opanowanie poprawności gramatycznej i stylistycznej wypowiedzi,
  • kształcenie mowy ekspresyjnej, wyzwalanie motywacji do mówienia i działania,
  • rozwijanie sfery emocjonalno-społecznej i motywacyjnej rozwoju dziecka,
  • wyzwalanie potencjalnych możliwości dziecka oraz wzmacnianie jego mocnych stron.

 

Prowadzące:

  • M. Jonko – pedagog, neurologopeda,
  • M. Weiszewska – neurologopeda.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie świadczy specjalistyczne usługi w zakresie diagnozy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Nasze usługi są dobrowolne i bezpłatne, a do ich skorzystania zaproszeni są dzieci i uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele ze szkół, przedszkoli i placówek znajdujących się w obrębie  miasta i gminy Białogard, miasta i gminy Karlino, miasta i gminy Tychowo (powiat białogardzki).


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Białogardzie

ul. Dworcowa 2, 78-200 BiałogardSekretariat zaprasza w godzinach: 7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku


mapa dojazdu