„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

Część I

„Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały i jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białogardzie od kilkunastu lat prowadzona jest „Szkoła dla Rodziców cz. I, czyli jak mówić, żeby dzieci nas słuchały i jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” .

Sekretariat poradni przyjmuje zapisy przez cały rok.

 

Prowadząca:

 • M. Jakubowska – psycholog.

 

Cele treningu:

 • nabywanie praktycznych umiejętności budowania prawidłowych relacji dorosłych z dziećmi, a także ze współmałżonkiem i innymi ludźmi – poprzez poznanie i wdrażanie w kontaktach odpowiednich zasad komunikacji;
 • dostarczenie uczestnikom konkretnych wskazówek doskonalących metody wychowawcze – jak skutecznie radzić sobie w sytuacjach: stawiania dziecku granic, wspierania w radzeniu sobie z emocjami, zachęcania do współpracy, zachęcania do samodzielności, rozwiązywania problemów, uwalniania z roli, budowania odpowiedniej samooceny;
 • uzyskanie przez osoby uczestniczące wsparcia emocjonalnego i możliwości odreagowywania bieżących napięć w relacjach;
 • uświadomienie uczestnikom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującej i od pracy, którą włoży ona w zmianę swojego funkcjonowania.

 

Forma:

 • „Szkoła dla Rodziców” to cykl warsztatów prowadzony metodami aktywnymi w grupie przez psychologa i pedagoga;
 • każde ze spotkań trwa 3 godziny i odbywa się w ustalony dzień tygodnia po południu – przez dziesięć kolejnych tygodni; zazwyczaj organizujemy dwie edycje: wiosenną (marzec-maj) oraz jesienną (październik-grudzień).
 • spotkania mają stałą strukturę: rundka na początek (omówienie pracy domowej, z czym przychodzę na zajęcia, co się zdarzyło w ciągu tygodnia), po czym omówienie nowego tematu, ćwiczenia praktyczne oraz rundka na zakończenie (z jakim uczuciem, myślą wychodzę dziś z zajęć);
 • w zajęciach wykorzystywana jest książka „Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły” A. Faber, E. Mazlisch;
 • każdy z rodziców na bieżąco otrzymuje materiały z danego spotkania, uczestnicy mają także do wykonania zadania domowe służące praktycznemu wdrażaniu nowopoznanych umiejętności, pracują także w domu ze wskazaną wcześniej książką.

 

Tematyka zajęć obejmuje:

 • Spotkanie I – „Organizacyjne”
 • Spotkanie II – „Poznanie się, kontrakt, integracja”
 • Spotkanie III – „Granice”
 • Spotkanie IV-V – „Uczucia”
 • Spotkanie VI – „Zachęcanie dziecka do współpracy”
 • Spotkanie VII – „Zachęcanie dziecka do samodzielności”
 • Spotkanie VIII – „Kary”
 • Spotkanie IX – „Rozwiązywanie problemów i konfliktów”
 • Spotkanie X – „Wpisywanie dziecka w role i uwalnianie od grania ról”
 • Spotkanie XI – „Pomocna pochwała i zachęta”

 

Część II 

„Rodzeństwo bez rywalizacji”

Istnieje także możliwość udziału absolwentów „Szkoły dla Rodziców cz. I” w cz. II – „Rodzeństwo bez rywalizacji”.

 

Cele zajęć:

 • wspieranie procesu budowania wzajemnych (opartych na więzi i szacunku) relacji między dziećmi,
 • utrwalanie umiejętności wyniesionych z I części „Szkoły dla rodziców i wychowawców”,
 • rozwijanie umiejętności pomocnych w eliminowaniu agresji, rywalizacji, egoizmu, zazdrości między rodzeństwem,
 • uświadomienie mechanizmów wpływających na zaburzone relacje między dziećmi,
 • wymiana doświadczeń pomiędzy rodzicami.

 

Zagadnienia poruszane w części II:

 • rywalizacja i zazdrość między dziećmi,
 • kłótnie, bójki dzieci i różne inne trudności,
 • problemy sprawiedliwości, ulubieńców i egoizmu,
 • wpływ ról na relacje między dziećmi.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie świadczy specjalistyczne usługi w zakresie diagnozy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Nasze usługi są dobrowolne i bezpłatne, a do ich skorzystania zaproszeni są dzieci i uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele ze szkół, przedszkoli i placówek znajdujących się w obrębie  miasta i gminy Białogard, miasta i gminy Karlino, miasta i gminy Tychowo (powiat białogardzki).


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Białogardzie

ul. Dworcowa 2, 78-200 BiałogardSekretariat zaprasza w godzinach: 7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku


mapa dojazdu