Pomoc dla nauczycieli

1. Porady i konsultacje dla nauczycieli i wychowawców

– na terenie poradni, po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie poradni.

 

2. Współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu
i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

 

3. Udział w zebraniach rad pedagogicznych

– zgodnie z zapotrzebowaniem, kompetencjami pracowników i możliwościami kadrowymi poradni, na wniosek dyrektora szkoły/przedszkola/placówki.

 

4. Warsztaty

 

5. Grupy wsparcia:

Grupa wsparciaProwadzące
dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówekB. Pantoł
dla logopedówlogopedzi
dla doradców zawodowychB. Pantoł
dla pedagogów szkolnych oraz osób odpowiedzialnych za współpracę z poradniąA. Politowska-Kowal
E. Cieszko-Kowalska

Daty pierwszych spotkań grup wsparcia będą podane w późniejszym terminie zarówno w formie pisemnej do szkół/przedszkoli/placówek, jak również na stronie internetowej poradni.

 

 

6. Cykliczne spotkania dla nauczycieli i rodziców w zakresie pracy z dziećmi

TematProwadząceTermin
Dysleksja - jak ją rozpoznać?E. Cieszko-Kowalska
M. Jonko
listopad
2018 r.
Rozpoznawanie symptomów depresji
u dzieci i młodzieży oraz udzielanie im wsparcia.
M. Jakubowskagrudzień
2018 r.
Profilaktyka uzależnień u dzieci
i młodzieży.
S. Sokołowskastyczeń
2019 r.
Praca z dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy.H. Górzyńska
M. Weiszewska
luty
2019 r.
Praca z dzieckiem słabosłyszącym. M. Jakubowska
A. Politowska-Kowal
marzec
2019 r.
Praca z dzieckiem z autyzmem.B. Pantoł
M. Hewelt
A. Wrzesińska-Kołakowska
kwiecień
2019 r.

Dokładne daty poszczególnych spotkań będą podane w późniejszych terminach.

 

7. Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli pracujących z dziećmi w zakresie rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych

– cykliczne spotkania dedykowane socjoterapeutom, nauczycielom prowadzącym zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, pracującym z dziećmi z trudnościami w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym, jak również dla zainteresowanych tą tematyką, praktykujących i niepraktykujących w tym zakresie w celu:

  • wymiany doświadczeń między uczestnikami,
  • analizy „dobrych praktyk” stosowanych przez uczestników,
  • udzielania wsparcia w pracy terapeutycznej,
  • poszerzania kompetencji uczestników,
  • tworzenia nowych rozwiązań na potrzeby uczestników i ich szkół,
  • pogłębiania współpracy między szkołami oraz między szkołami a poradnią.

Prowadzące: Ewa Cieszko-Kowalska – psycholog, Anna Politowska-Kowal – pedagog.

 

8. Wspomaganie szkół, przedszkoli, placówek

– w zakresie realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych  zgodnie z zapotrzebowaniem
i możliwościami kadrowymi poradni, na wniosek dyrektora szkoły/przedszkola/placówki.

Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:
1) pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki,
2) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki,
3) zaplanowanie form wspomagania
i ich realizację,
4) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

 

9. Mediacje i interwencje kryzysowe

w zależności od możliwości kadrowych i kompetencji pracowników.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie świadczy specjalistyczne usługi w zakresie diagnozy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Nasze usługi są dobrowolne i bezpłatne, a do ich skorzystania zaproszeni są mieszkańcy z miasta i gminy Białogard, miasta i gminy Karlino, miasta i gminy Tychowo.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Białogardzie

ul. Dworcowa 2, 78-200 Białogard


Tel/Fax: 94 312 25 96

Tel. komórkowy: 515 082 620

email: pppbialogard@poczta.onet.pl


Sekretariat zaprasza w godzinach: 7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku


mapa dojazdu