Terapia logopedyczna

Dla kogo?

ze szczególnym uwzględnieniem dzieci/uczniów z opóźnionym rozwojem mowy, z afazją, dyslalią wieloraką, jąkających się.

 

Cele terapii logopedycznej:

 • przygotowanie artykulatorów do uzyskania prawidłowej wymowy nieprawidłowo realizowanych głosek poprzez:
  • ćwiczenia oddechowe.
  • ćwiczenia narządów artykulacyjnych: języka, warg, podniebienia miękkiego,
  • ćwiczenia emisyjno- głosowe.
 • właściwa korekcja wad wymowy:
  • wywołanie głoski w izolacji
  • utrwalenie głoski korygowanej w sylabach, w wyrazach (nagłos, śródgłos, wygłos), w wyrażeniach, w zdaniach
  • utrwalenie poprawnej wymowy wywołanej głoski w wierszykach, piosenkach wyliczankach, powiedzeniach
  • automatyzacja poprawnej realizacji głoski w mowie spontanicznej, opowiadanie, co widać na ilustracji, historyjek obrazkowych, rozmowy kierowane.
 • rozwój słuchu fonemowego, pamięci, uwagi, spostrzegawczości słuchowej.
 • rozwój świadomości metalingwistycznej – umiejętności budowania poprawnych konstrukcji zdaniowych, korygowania błędów gramatycznych
 • stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka poprzez rozwijanie słownictwa czynnego i biernego, koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej.
 • usprawnianie techniki czytania i pisania z uwzględnieniem wadliwie wymawianych wcześniej głosek
 • współpraca z rodzicami, psychologiem, pedagogiem, wychowawcą grupy/klasy. Instruowanie o sposobie korekcji mowy i utrwalania poprawnej realizacji głosek, pokaz ćwiczeń, informowanie o postępach

 

Kiedy należy zgłosić się do logopedy:

 • Gdy dziecko od 2 do 3 lat: nie buduje krótkich, prostych zdań.
 • Gdy dziecko w wieku 3 lat: nie wypowiada poprawnie głosek p, b, m, t, d, n , w, f, ch, ń, k, g, l oraz ś, ć , dź, ź.
 • Gdy dziecko w wieku 4 lat: oprócz wyżej wymienionych nie wymawia głosek syczących s, z, c, dz.
 • Gdy dziecko w wieku 6 lat: dodatkowo nie wymawia jeszcze głosek sz, ż, cz, dż oraz r.

 

Prowadzące logopedki o specjalności neurologopedia:

 • H. Górzyńska,
 • M. Jonko,
 • M. Weiszewska.

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie świadczy specjalistyczne usługi w zakresie diagnozy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Nasze usługi są dobrowolne i bezpłatne, a do ich skorzystania zaproszeni są dzieci i uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele ze szkół, przedszkoli i placówek znajdujących się w obrębie  miasta i gminy Białogard, miasta i gminy Karlino, miasta i gminy Tychowo (powiat białogardzki).


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Białogardzie

ul. Dworcowa 2, 78-200 Białogard


Tel/Fax: 94 312 25 96

Tel. komórkowy: 515 082 620

email: pppbialogard@poczta.onet.pl


Sekretariat zaprasza w godzinach: 7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku


mapa dojazdu