Terapia pedagogiczna

Dla kogo?

w szczególności dla uczniów z ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się, ze zdiagnozowanymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz dla dzieci/uczniów z obniżonymi funkcjami percepcyjno-motorycznymi (np. wzrokowymi, słuchowymi, grafomotoryką).

 

Cele terapii pedagogicznej:

• stymulacja ogólnego rozwoju dziecka,
• wzbogacanie wiadomości ogólnych i słownictwa,
• rozwijanie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej i sprawności grafomotorycznej,
• doskonalenie funkcji wzrokowych i słuchowych: analizy i syntezy oraz spostrzegawczości i pamięci,
• rozwijanie czytania (techniki, tempa i rozumienia tekstów),
• kształtowanie poprawnego pisania pod względem ortograficznym i graficznym,
• ćwiczenia umiejętności matematycznych,
• doskonalenie koncentracji uwagi oraz rozumienia poleceń,
• stwarzanie możliwości odreagowywania napięć emocjonalnych i wzmacniania wiary w siebie.

 

Prowadzące:

  • M. Osiecka,
  • M. Parol,
  • A. Politowska-Kowal.

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie świadczy specjalistyczne usługi w zakresie diagnozy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Nasze usługi są dobrowolne i bezpłatne, a do ich skorzystania zaproszeni są dzieci i uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele ze szkół, przedszkoli i placówek znajdujących się w obrębie  miasta i gminy Białogard, miasta i gminy Karlino, miasta i gminy Tychowo (powiat białogardzki).


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Białogardzie

ul. Dworcowa 2, 78-200 BiałogardSekretariat zaprasza w godzinach: 7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku


mapa dojazdu