Zajęcia terapeutyczne indywidualne/zespołowe na terenie poradni

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie oferuje dla dzieci i uczniów następujące zajęcia terapeutyczne indywidualnie lub zespołowo:

Lp.Nazwa zajęćProwadzące
1.Terapia psychologiczna
 • E.Cieszko-Kowalska
 • A. Herman
 • M. Jakubowska
 • K. Rusiecka
2.Terapia pedagogiczna
 • M. Osiecka
 • M. Parol
 • A. Politowska-Kowal
3.Terapia logopedyczna
 • H. Górzyńska
 • M. Jonko
 • M. Weiszewska
4.Zajęcia stymulujące ogólny rozwój dla dzieci/uczniów o zaburzonym lub opóźnionym rozwoju
 • M. Osiecka
 • A. Politowska-Kowal
5.Zajęcia stymulujące funkcje słuchowe u dzieci/uczniów słabosłyszących
 • A. Politowska-Kowal
6.Zajęcia stymulujące funkcje wzrokowe u dzieci/uczniów słabowidzących
 • A. Politowska-Kowal
7.Terapia funkcji poznawczych - Instrumental Enrichment (nowośc!)
 • A. Politowska-Kowal

 

Systematyczne zajęcia z psychologiem i pedagogiem trwają zazwyczaj od października do maja, z logopedą w ciągu całego roku szkolnego.

 

Dzieci są kwalifikowane na zajęcia specjalistyczne na terenie poradni tylko na podstawie wniosków rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczniów skierowanych do Dyrektora Poradni.

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie świadczy specjalistyczne usługi w zakresie diagnozy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Nasze usługi są dobrowolne i bezpłatne, a do ich skorzystania zaproszeni są dzieci i uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele ze szkół, przedszkoli i placówek znajdujących się w obrębie  miasta i gminy Białogard, miasta i gminy Karlino, miasta i gminy Tychowo (powiat białogardzki).


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Białogardzie

ul. Dworcowa 2, 78-200 BiałogardSekretariat zaprasza w godzinach: 7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku


mapa dojazdu