„Czujątka” – cykl warsztatów dla grup przedszkolnych 6-latków

Zajęcia pn. „Czujątka” skierowane są do grup przedszkolaków objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Mają one formę cyklu spotkań odbywających się na terenie przedszkoli/szkół w grupie 6-latków.

 

Głównym celem zajęć jest podnoszenie kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci. Poprzez zabawę i aktywne formy pracy przedszkolaki uczą się rozpoznawać, nazywać emocje swoje i innych, łączyć poszczególne stany emocjonalne z określonymi sytuacjami oraz radzić sobie z uczuciami postrzeganymi jako trudne, w tym radzić sobie ze stresem. Dzięki proponowanym ćwiczeniom dzieci nabywają także kompetencje związane z pracą w grupie, współpracą z innymi uczestnikami, czekaniem na swoją kolej, radzeniem sobie z porażką, rozwiązywaniem problemów. Poprzez kształtowanie inteligencji emocjonalnej przedszkolaki wzmacniają adekwatną samoocenę.

 

Ilość spotkań w cyklu zależy od zapotrzebowania grupy i możliwości kadrowych poradni.

Zajęcia prowadzone są na wniosek dyrektora przedszkola/szkoły. 

 

Prowadzące:

  • M. Osiecka – pedagog,
  • A. Politowska-Kowal – pedagog.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie świadczy specjalistyczne usługi w zakresie diagnozy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Nasze usługi są dobrowolne i bezpłatne, a do ich skorzystania zaproszeni są dzieci i uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele ze szkół, przedszkoli i placówek znajdujących się w obrębie  miasta i gminy Białogard, miasta i gminy Karlino, miasta i gminy Tychowo (powiat białogardzki).


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Białogardzie

ul. Dworcowa 2, 78-200 BiałogardSekretariat zaprasza w godzinach: 7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku


mapa dojazdu