Cel: udzielenie porady lub przeprowadzenie konsultacji z rodzicem. Prowadząca: B. Pantoł – pedagog,  dyrektor Poradni. Termin:  czwartek w godzinach 15:00-17:30. Miejsce: prosimy udać się do sekretariatu Poradni na pierwszym piętrze. należy umówić się na konkretną godzinę telefonicznie lub osobiście w sekretariacie poradni (w sytuacjach nagłych bez potrzeby wcześniejszego umawiania się).

Czytaj dalej