Informujemy, że w okresie ferii zimowych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie działa bez ograniczeń, zgodnie z wewnętrznymi procedurami w stanie epidemii. Poradnia realizuje zadania statutowe, w tym: 1) diagnozowanie dzieci i młodzieży oraz uczniów; 2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz uczniom oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję […]

Czytaj dalej