Zajęcia „Nie boję się” skierowane są dla dzieci od 8 do 13 roku życia, które mają problemy z radzeniem sobie z lękiem w różnych sytuacjach społecznych. Podczas zajęć wykorzystywane będą techniki poznawcze kładące nacisk na przetwarzanie informacji zachodzących podczas sytuacji wywołujących lęk oraz techniki behawioralne za pomocą, których dziecko będzie uczyło jak radzić sobie z […]

Czytaj dalej