Dla potrzeb szkolnictwa w Polsce Metodę Dobrego Startu adaptowała prof. Marta Bogdanowicz. Zajęcia są wskazane dla dzieci przygotowujących się do nauki czytania i pisania. Założeniem Metody Dobrego Startu jest jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowo-kinestetycznych (czucie dotyku i ruchu) i motorycznych oraz ich współdziałania, czyli integracji percepcyjno-motorycznej. Funkcje te leżą u podstaw złożonych czynności […]

Czytaj dalej