Rodzaje diagnozy: psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, związana z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.   Kto zgłasza dziecko na diagnozę? rodzice/opiekun prawny/pełnoletni uczeń – osobiście lub telefonicznie do sekretariatu poradni, dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, za zgodą rodziców ucznia/dziecka albo pełnoletniego ucznia – przez złożenie wniosku o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka/ucznia ze względu na […]

Czytaj dalej