Procedury

Harmonogram zgłaszania dzieci do Poradni
Pobierz plik
Procedura przyjmowania do Poradni
Pobierz plik
Procedura postępowania diagnostycznego w Poradni
Pobierz plik
Procedura wydawania opinii lub informacji o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni
Pobierz plik
Procedura kierowania wniosków do Zespołu Orzekającego Poradni
Pobierz plik
Regulamin pracy Zespołu Orzekającego Poradni
Pobierz plik
Procedura objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju w Poradni
Pobierz plik
Regulamin działania Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
Pobierz plik
Procedura wydawania opinii w sprawie zindywidualizowanej ścieżki
Pobierz plik
Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Poradni
Pobierz plik
Procedura dotycząca realizowania przez Poradnię zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki
Pobierz plik
Procedura współpracy Poradni z przedszkolami, szkołami, placówkami oraz z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami
Pobierz plik
Procedura współpracy Poradni w realizowaniu zadań profilaktycznych oraz wspierających edukacyjną i wychowawczą funkcję przedszkola/szkoły/placówki
Pobierz plik
Procedura przekazywania dokumentacji Poradni
Pobierz plik
Procedury zachowania bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Poradni
Pobierz plik
Procedury postępowania w sytuacji kryzysowej w Poradni
Pobierz plik
Procedura składania skarg i odwoływania się w Poradni
Pobierz plik
Procedura związana z zagrożeniem epidemicznym lub stanem epidemii w Poradni
Pobierz plik

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie świadczy specjalistyczne usługi w zakresie diagnozy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Nasze usługi są dobrowolne i bezpłatne, a do ich skorzystania zaproszeni są mieszkańcy z miasta i gminy Białogard, miasta i gminy Karlino, miasta i gminy Tychowo.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Białogardzie

ul. Dworcowa 2, 78-200 Białogard


Tel/Fax: 94 312 25 96

Tel. komórkowy: 515 082 620

email: pppbialogard@poczta.onet.pl


Sekretariat zaprasza w godzinach: 7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku


mapa dojazdu